• Franchising uygulama süreci: Perma Koleji/ Perma Akdemi deneyimli ekip tarafından kurulmuş, profesyonel eğitim hizmeti sunan uluslararası bir markadır.

Türkiye’deki okul modelinden ayrı olarak tamamen eğitim/öğretim içerik hizmeti sunan, bünyesindeki şubelerine eğitsel danışmanlık yapan, aynı zamanda denetleyen, ölçeklendiren bir hizmet sunmaktadır.

Perma Koleji: Franchising kurumlarına:

 • Eğitim öğretim başlamadan bütün birimler “perma modeli eğitim” konusunda hizmet içi eğitimden geçerler.
 • Şubelere iş yerinde uygulamalı eğitimler verilir.
 • Tamamen eğitim içerikleri merkezden hazırlanır ve zamanında şubelere yazılı bildirilir.
 • Akademik takvim merkez tarafından hazırlanır ve şubelere zamanında gönderilir.
 • Eğitim-öğretim faaliyetleri merkez tarafından planlanır, ölçeklendirilir, değerlendirilir ve süreç merkez tarafından takip edilir.
 • Akademik takvimi bölgenin özelliklerine göre hazırlanır ve uygulatılır.
 • Üye kurumlarına eğitim-öğretim, rehberlik, ulusal sınavlar, profesyonel öğretmenlik, mali işler, yönetsel faaliyetler, hukuk hizmetleri, otomasyon hizmetleri, test ve ölçekler konularında eğitim verir, danışmanlık yapar ve denetler
 • Merkez yönetim üye kurumlarını her yıl standardizasyonunu planlar, standart ölçeklere göre takip eder.

 FRANCHISING VERİLME SÜRECİ:

 • Aday Şubeler yazılı müracaat eder, gerekli ön araştırma merkez uzmanlarınca yapılır.
 • Aday şubenin uygun bulunması halinde merkez tarafından kurumsal anlaşma yapılır.
 • Şube anlaşması yapıldıktan sonra şubelerin; yönetim, eğitim, rehberlik, halkla ilişkiler ve diğer birim çalışanlarına sistem eğitimi verili
 • Periyodik süreçlerde şubeye danışmanlık yapılır.